Info

Smart Skills@Scale verbindt Smart Industry communities, 450 mkb’s, sociale partners, onderwijspartners en onderzoeksgroepen in een achtjarig programma om een grote doorbraak te realiseren naar een duurzaam inzetbare beroepsbevolking. In dit uniek landelijke netwerk realiseren we een schaalbare skills aanpak die productiemedewerkers en organisaties stimuleert om zich continu te ontwikkelen en bij te dragen aan de innovatie en benutting van slimme technologie. Daartoe ontwerpen we mensgerichte productiesystemen, slimme werkplekken, banen & carrières en (regionale) samenwerkingsverbanden. Met die integrale aanpak zetten we productiemedewerkers en organisaties in hun kracht om te komen tot een mensgerichte, veerkrachtige en duurzame Smart Industry sector. 

Programmalijn 1: mensgerichte techniek-implementatie

• Hoe medewerkers te enthousiasmeren en te begeleiden voor nieuwe technologie? 

•Hoe productiesystemen vorm te geven waarin mens en techniek elkaar versterken?

Programmalijn 2: herwaardering vakmanschap

•Hoe banen en carrières vorm te geven die productiviteit, welzijn én duurzame inzetbaarheid bevorderen?

• Hoe vakmanschap aantrekkelijk te maken
  voor een grotere groep medewerkers? 

Programmalijn 3: benutten en ontwikkelen van skills

•Hoe te komen tot een organisatie waarin skills optimaal benut en ontwikkeld worden?

• Hoe medewerkers en leidinggevenden te enthousiasmeren voor het door-ontwikkelen van skills? 

Programmalijn 4: toekomstgerichte arbeidsmarkt

• Hoe effectieve Smart Industry communities te vormen

• Hoe te komen tot aantrekkelijke skills programma’s en een arbeidsmarkt voor vakmensen?

Voorbeeldproducten waaraan we werken

 • Serious game voor ondernemers voor transitie naar Industrie 5.0
 • Productie-eenheden waarin mens & techniek optimaal samenwerken
 • Ontwikkelingsprogramma’s en korte modulen voor productiemedewerkers
 • Job (re)design toolkit voor productieve, gezonde banen voor vakmensen
 • Carrière en loopbaaninterventies gericht op stimuleren duurzame inzetbaarheid
 • Vakmanschap, skills en baanprofielen voor Industrie 5.0 
 • Inclusieve technologie voor herwaardering vakmanschap
 • Bewezen en concrete on-the-job interventies hoe je leren op de werkplek stimuleert
 • Aanpakken voor inrichten leerpaden en effectieve mentoring in organisaties
 • Roadmap toekomstbestendige Smart Industry
 • Uitgelijnde skills programma’s